TRUNG DUNG THUYẾT ƯỚC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TDTUTSCV
Tác giả: Lê Văn Ngữ 
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 300

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Trung Dung Thuyết Ước” của tác giả Lê Văn Ngữ được dịch giả Nguyễn Duy Tinh dịch giải, sách nằm trong Tủ sách Cổ Văn của Ủy Ban Dịch Thuật được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa n hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách có nguyên văn chữ Hán ở phía sau phục vụ cho mục đích nghiên cứu văn bản gốc.

“Người làm sách Trung Dung là ông Khổng Cấp. Ý ông bảo rằng: dựng lời nói (làm sách) mà không khảo xét thì không ai tin, không có điều tin thì dân chẳng theo, cho nên dễ khuyên điều lành răn điều dữ, ắt phải lấy đạo trung thường làm con đường lớn, để mà kinh luân việc thiên hạ. Tại sao thế? Vì rằng trung thường là năm ái đường thông đạt của thiên hạ, đạo tuy không ngoài những việc thường làm, thường nói , mà cái lẽ gốc ở “hư trung hàm ngũ” mà suy ra, sự khác loại mà đồng tình ở trong là, trong không gian xanh thẩm kia, ta đã thấy cá nhảy dưới thấp, chim diều bay ở trên cao. Kẻ học giả há chẳng ngẩng lên cao mà xem, cúi xuống đất mà xét, ở đạo trung mà thấy ư?...” 

(Trích Bài Tựa sách) 

0972 873 962