TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TKCGPRE73
Tác giả: Lê Văn Hoè
Nhà xuất bản: Quốc Học Thư Xã
Năm xuất bản: 1953
Số trang: 722

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Truyện Kiều chú giải” do tác giả Lê Văn Hoè chú giải, được nhà xuất bản Quốc học Thư xã ấn hành lần thứ nhất năm 1953. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, Sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, lõi sách rất đẹp, ở trang đầu tiên có bút tích của chủ sở hữu trước. 

Từ khi in ra chữ quốc ngữ, truyện Kiều đã được dẫn giải, chú thích, bình luận không biết bao nhiêu lần rồi. 

Nhiều bản chú giải công phu, như các bản của Bùi Khánh Diễn, Nguyễn Văn Vĩnh (người đã có công dịch truyện Kiều ra tiếng Pháp rất tinh vi) Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim. Có bản chú giải thêm phê phán khá đặc sắc như bản của Tản Đà. 

Song hầu hết các bản chỉ chú trọng có một điểm chú giải những điển cố văn chương, những chữ sách dịch hay mượn của chữ Hán. Còn những điểm khác cũng cần thiết cho việc tìm hiểu truyện Kiều, như chú giải từ ngữ, chú giải văn lý… thì bỏ qua. 

Đó là một sự thiếu sót đáng tiếc, nhất là ngày nay tiếng Việt đã được dùng làm chuyển ngữ và truyện Kiều đã được liệt vào loại sách giáo khoa căn bản tại các học đường. 

Truyện Kiều là cả một kho tài liệu vô tận về điển cố văn chương, cũng như về văn phạm văn học, từ ngữ học, không hiểu thấu truyện Kiều, là một điều thiệt thòi lớn. 

Ở cuốn sách này, bản chú giải của cụ Lê Văn Hoè gồm những điểm chính sau đây: 

  • Chú giải những tiếng Nôm khó hiểu 
  • Chú giải ý nghĩa từng câu 
  • Chú giải văn phạm, văn pháp 
  • Chú giải điển cố văn chương, chữ sách Tàu, chữ lấy ở ca dao tục ngữ
  • Vạch những chữ tác giả dùng sai
  • Sửa những chữ in lầm từ trước
  • Sửa những lời chú giải sai lầm của những bản trước (Việt, Pháp)
  • Nêu ra những chỗ hay, dở trong văn lý
  • Phê bình lướt qua nhân vật trong truyện về mặt luân lý. 
0972 873 962