Quốc học Thư xã

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI

Ấn phẩm “Truyện Kiều chú giải” do tác giả Lê Văn Hoè chú giải, được nhà xuất bản Quốc học Thư xã ấn hành lần thứ nhất năm 1953. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, Sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, lõi sách rất đẹp, ở trang đầu tiên có bút tích của chủ sở hữu trước.  Từ khi in ra chữ quốc ngữ, truyện Kiều đã được dẫn giải, chú thích, bình luận không biết bao nhiêu lần rồi.  Nhiều bản chú giải công phu, như các bản của Bùi Khánh Diễn, Nguyễn Văn Vĩnh (người đã có công...

HỌC THUYẾT MẶC TỬ 

Ấn phẩm "Học thuyết mặc tử" do tác giả Lê Văn Hòe biên soạn, sách được nhà xuất bản Quốc Học Thư Xã ấn hành lần thứ hai năm 1952. Ấn bản đang lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, Chữ viết bị nhuộm màu thời gian nhưng rõ ràng và không nhòe, ruột đẹp, sách đầy đủ trang, dày 80 trang, lõi sách chắc chắn. Mặc Tử tên thật là Mặc Địch, người nước Lỗ, thời Chiến Quốc. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình tiểu thủ công. Ông là người vốn gần gũi thực tế xã hội với người nhân dân lao động. Học...
0972 873 962