TỪ ĐIỂN DANH NHƠN THẾ GIỚI CẦN BIẾT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TDDNTGCBTD
Tác giả: Trịnh Chuyết 
Nhà xuất bản: Tao Đàn
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 563
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Tự điển danh nhơn thế giới cần biết” của tác giả Trịnh Chuyết được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 563 trang, lõi sách được khâu lại cho chắc chắn.

Để biên soạn cuốn sách này, soạn giả Trịnh Chuyết cùng các cộng sự của mình đã dựa theo một số nguyên tắc: 

  • Gọi là Danh nhơn theo định nghĩa hẹp hòi của tự điển này là những người đã để lại một công trình nào hữu ích cho nhân loại về địa hạt văn chương, khoa học, nghệ thuật. 
  • Cũng liệt vào hàng ngũ Danh nhơn những vị nào đã để lại những chủ nghĩa, những tư tưởng mà đến nay kẻ sùng bái cũng như kẻ đánh đồ đều nhiều, mà ảnh hưởng đã là một sự thực hiển nhiên. 

Người làm tự điển đối với những vị này chỉ có một thái độ hoàn toàn vô tư. 

  • Những vị Giáo chủ là những siêu nhân thì ở đây tác giả không đề cập đến. 
  • Tự điển Danh nhơn thế giới chỉ nói đến những vị đã quá cố trừ một vài trường hợp rất đặc biệt của những nhân vật mà công nghiệp đã đóng góp một phần lớn vào nền văn minh hay hạnh phúc hiện đại. 
  • Về phương pháp biên soạn sách này, tác giả noi theo cách trung thành với những phương pháp đã được những bậc thầy dùng trong lúc biên soạn các cuốn Bách Khoa tự điển...nghĩa là một phần nào văn chương cũng như tình cảm đã phải hy sinh để câu chữ được rõ ràng, diễn tả được hết sự thật cần biết một cách khách quan. Soạn giả đã dùng lối văn khảo cứu để biên soạn cuốn tự điển này. 
0972 873 962