Tao Đàn

CỔ VĂN TRUNG QUỐC

Ấn phẩm "Cổ văn Trung Quốc" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, Tao Đàn xuất bản năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đóng bìa xưa, không còn bìa gốc, chữ in rõ nét, dày 482 trang. " Tuy nhiên tâm sự tuy chung mà tâm hồn thì xưa và nay dường như có hơi khác. Thời nay chắc vẫn còn những vị như Khuất Nguyên, Giả Nghị, như Đào Tiềm, Phương Hiếu Nhụ..., lẽ nào lại không? Vậy mà mỗi khi muốn có cái cảm giác nhẹ nhàng như người mới tắm dưới suối lên rồi đứng hóng...

NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI QUYỂN BA

Ấn phẩm “Nhà Văn Hiện Đại” của tác giả Vũ Ngọc Phan được nhà xuất bản Tân Dân ấn hành lần đầu tiên năm 1940. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đã được đóng bìa xưa, lõi sách rất đẹp. Đây là quyển thứ ba dày 400 trang in bằng giấy Dó trong bộ sách này gồm 5 quyển. Bộ sách Nhà văn hiện đại gồm: Quyển nhất - năm 1942, gồm 03 chương: 1. Những nhà văn hồ mới có chữ quốc ngữ. 2. Nhóm Đông Dương Tạp Chí. 3. Nhóm Nam Phong Tạp Chí. Quyển nhì - năm 1943, nói...

NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI QUYỂN NHẤT VÀ QUYỂN NHÌ

Ấn phẩm “Nhà Văn Hiện Đại” của tác giả Vũ Ngọc Phan được nhà xuất bản Tân Dân ấn hành lần đầu tiên năm 1940. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đã được đóng bìa xưa, lõi sách rất đẹp. Bộ sách này gồm 5 quyển, hiện tại Quán Sách Mùa Thu có quyển nhất và quyển nhì đóng chung. Bộ sách Nhà văn hiện đại gồm: Quyển nhất - năm 1942, gồm 03 chương: 1. Những nhà văn hồ mới có chữ quốc ngữ. 2. Nhóm Đông Dương Tạp Chí. 3. Nhóm Nam Phong Tạp Chí. Quyển nhì - năm 1943,...

CỔ VĂN TRUNG QUỐC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Cổ văn Trung Quốc" do học giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành lần thứ nhất năm 1966. Sách có tình trạng đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột sách rất đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách được đóng bìa từ lâu vẫn giữ được màu xanh của chất liệu giấy. Đây là ấn bản đặc biệt in trên chất liệu giấy trắng, dày và mịn. Trong Hồi kí, cụ Nguyễn Hiến Lê nói về cuốn Cổ văn Trung Quốc như sau: “Bộ đó tôi dịch kĩ cho nên khá mệt. Phải thuận, sát và giữ đúng thể...

CÂU HỎI GIÁO KHOA ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa địa lý" do ông bà Tăng Xuân An biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 150 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ, văn theo...

LUẬN ĐỀ VỀ NGUYỄN CÔNG TRỨ

Ấn phẩm "Luận đề về Nguyễn Công Trứ" do giáo sư Văn Hải Vũ Tường Khanh biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 110 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ,...

TỪ ĐIỂN DANH NHƠN THẾ GIỚI CẦN BIẾT

Ấn phẩm “Tự điển danh nhơn thế giới cần biết” của tác giả Trịnh Chuyết được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 563 trang, lõi sách được khâu lại cho chắc chắn. Để biên soạn cuốn sách này, soạn giả Trịnh Chuyết cùng các cộng sự của mình đã dựa theo một số nguyên tắc:  Gọi là Danh nhơn theo định nghĩa hẹp hòi của tự điển này là những người đã để lại một công trình nào hữu...
0972 873 962