Tao Đàn

CỔ VĂN TRUNG QUỐC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Cổ văn Trung Quốc" do học giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành lần thứ nhất năm 1966. Sách có tình trạng đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột sách rất đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách được đóng bìa từ lâu vẫn giữ được màu xanh của chất liệu giấy. Đây là ấn bản đặc biệt in trên chất liệu giấy trắng, dày và mịn. Trong Hồi kí, cụ...

CÂU HỎI ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Câu hỏi địa lý" do ông bà giáo sư Tăng Xuân An biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 120 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo...

CÂU HỎI GIÁO KHOA ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa địa lý" do ông bà Tăng Xuân An biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 150 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích...

LUẬN ĐỀ VỀ NGUYỄN CÔNG TRỨ

Ấn phẩm "Luận đề về Nguyễn Công Trứ" do giáo sư Văn Hải Vũ Tường Khanh biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 110 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn...

TỪ ĐIỂN DANH NHƠN THẾ GIỚI CẦN BIẾT

Ấn phẩm “Tự điển danh nhơn thế giới cần biết” của tác giả Trịnh Chuyết được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 563 trang, lõi sách được khâu lại cho chắc chắn. Để biên soạn cuốn sách này, soạn giả Trịnh Chuyết cùng các cộng sự của mình đã dựa theo một số nguyên tắc: ...
0972 873 962