NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI QUYỂN BA

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NVHFQ3
Tác giả: Vũ Ngọc Phan 
Nhà xuất bản: Tao Đàn
Năm xuất bản: 1944
Số trang: 400

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Nhà Văn Hiện Đại” của tác giả Vũ Ngọc Phan được nhà xuất bản Tân Dân ấn hành lần đầu tiên năm 1940. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đã được đóng bìa xưa, lõi sách rất đẹp. Đây là quyển thứ ba dày 400 trang in bằng giấy Dó trong bộ sách này gồm 5 quyển.

Bộ sách Nhà văn hiện đại gồm:

Quyển nhất - năm 1942, gồm 03 chương: 1. Những nhà văn hồ mới có chữ quốc ngữ. 2. Nhóm Đông Dương Tạp Chí. 3. Nhóm Nam Phong Tạp Chí.

Quyển nhì - năm 1943, nói về những nhà văn độc lập, gồm 03 chương: 1. Các nhà văn biên khảo và dịch thuật. 2. Các thi gia. 3 các tiểu thuyết gia. 

Quyển ba và tư - năm 1945 (Tân Dân xuất bản): Quyển 03 gồm 06 chương (1. Các nhà viết bút ký. 2. Các nhà viết lịch sử ký sự và truyện ký. 03 Các nhà viết phóng sự. 4 Các nhà phê bình và biên khảo. 5 Các nhà kịch sĩ. 6 Các nhà thi sĩ). Quyển 04 nói về các tiểu thuyết gia. 

0972 873 962