TUỒNG HÁT BỘI KIM THẠCH KỲ DUYÊN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: THBKTKD-K-1-3
Dịch giả: Trần Văn Chương
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1966
Số trang: 304
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kim Thạch kỳ duyên" của tác giả Nghi Chi Bùi Hữu Nghĩa, được Trần Văn Chương chú thích, Lê Ngọc Trụ hiệu đính. Sách được Khai Trí ấn hành 1966. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên vẹn bìa gáy, khoảng 50 trang cuối bị mọt xíu, dày 304 trang.

"Trong khoảng ba bốn mươi năm về trước, nói đến bổn tuồng hát bội "Kim Thạch Kỳ Duyên" của ông Thủ-khoa BÙI-HỮU-NGHĨA thì trong miền Nam này, chẳng nói chi đến bực lão thành mà chỉ nói trong đám trung-niên thôi, có mấy người là không biết.

Nhưng buồn thay! Giờ đây, nếu ta có dịp hỏi như thế, thì đừng nói chi là đám thiếu-niên, mà cho đến hạng trung niên, còn có được bao nhiêu người biết đến bổn tuồng ấy!

Tôi tin chắc rằng sự thế dường này chẳng phải do nơi lòng hững-hờ nguội-lạnh của dân Việt-Nam, – nhứt là của dân miền Nam - đối với những áng cổ văn có giá-trị của nước nhà, nhưng chỉ vì hiện nay không mấy người thích cổ văn còn có dịp, – nhứt là sau cái thời-gian hỗn-độn 1945-1954, thấy được bổn tuồng kia. (Theo chỗ tôi biết bổn tuồng "Kim Thạch Kỳ Duyên" được tái-bản lần chót năm 1932, do nhà in An Hà ở Cần Thơ).

Thế nên người soạn ra quyển sách này không có tham vọng nào khác hơn là trình bày lại trước mắt mọi người một áng văn chương rất nhiều giá trị đảng được yêu chuộng thưởng thức; nó lại còn làm phưởng-phất trong trí óc ta một hương-vị nồng nàn của bản tánh dân tộc hồn nhiên chất phác miền Nam trong thời kỳ cận đại...".

- Lời nói đầu -

0972 873 962