VĂN CHƯƠNG NAM BỘ VÀ CUỘC KHÁNG PHÁP

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VCNBVCKP
Tác giả: Nguyễn Văn Sâm
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 300

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn chương Nam bộ và cuộc kháng Pháp" do tác giả Nguyễn Văn Sâm biên soạn, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 300 trang, lõi sách chắc chắn.

Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1954 gắn liền với hai sự kiện có ảnh hưởng căn bản và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội Việt Nam: Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài suốt 9 năm. Văn học Việt Nam thời kỳ này đi những bước đầu tiên để chuyển sang một giai đoạn mới với xu hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương.

0972 873 962