VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH DỊCH GIẢI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VDLNLQDCK
Tác giả: Lê Quý Đôn
Nhà xuất bản: Miền Nam
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 557

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Vân đài loại ngữ" của cụ Quế Đường Lê Quý Đôn biên soạn, sách được tiến sĩ Trần Danh Lâm viết tựa, tiến sĩ Phạm Trọng Huyến đề tựa, do Phạm Vũ và Lê Hiền dịch và chú giải, nhà xuất bản Miền Nam ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 557 trang, sách có thủ bút và chữ ký của Phạm Vũ (là  người dịch và chủ giải), sách có tình đẹp hoàn hảo, lõi sách chắc chắn.

Vũ trụ có ba điều bất hủ là lập đức, lập ngôn, lập công, ở đây xin nói về lập ngôn. 

Trong khoảng trời đất có đạo lý, đạo lý bao la không cùng, bản thể rất tinh vi, công dụng thật rõ rệt, chỉ những bậc thánh nhân quân tử mới hiểu thấu, mới phát huy và diễn đạt được trên sách vở để giữ lại tinh thần cùng pháp độ, vì đây không phải là câu chuyện cẩu thả, những kẻ hiểu biết hẹp hòi, lấy ống dòm trời, đem bầu đong biển, đâu thể bàn luận được. 

Ông Quế Đường họ Lê, người Diên Hà, chẳng sách gì không xem, không vật gì không xét, ngày nghỉ được gì, ghi lên sách cả. Sách ông viết đầy án đầy tủ, không biết bao kể, nhưng bộ Vân Đài Loại Ngữ này là tinh túy hơn hết.

bộ chia làm 9 quyển, phân loại rõ ràng, nghị luận xác đang, trên suột thiên văn, dưới thông địa lý, giữa đủ các việc nhân luân, từ cách vật trí tri thành ý, chính tâm đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không gì thiếu sót; căn cứ vào đó, có thể phát minh ra các ý nghĩa sâu xa của thánh hiền xưa và bắc cầu cho kẻ học sau này.

0972 873 962