Miền Nam

KẺ NGOẠI TÌNH 

Ấn phẩm "Kẻ ngoại tình" của tác giả Guy De Maupassant, sách do dịch giả Nguyên Hùng chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Miền Nam ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa có tình trạng đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột dày 330 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Guy de Maupassant (1850-1893), nhà văn Pháp tiêu biểu của thế kỷ XIX, tập trung sáng tác trong khoảng 10 năm (1880-1890) với thành quả là hơn 300 truyện ngắn,...
0972 873 962