VĂN HỌC SỬ THỜI KHÁNG PHÁP

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VHSTKP
Tác giả: Lê Văn Siêu 
Nhà xuất bản: Trí Đăng
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 400
GIÁ BÁN:

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn học sử thời Kháng Pháp" do tác giả Lê Văn Siêu biên soạn, sách do nhà xuất bản Trí Đăng ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, ruột sách dày 400 trang, chữ in rõ mực không bị nhoè. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của soạn giả.

Hiện chúng ta thiếu một quyển văn học sử. Quyển của Dương Quảng Hàm thì sơ sài quá mà soạn không theo một phương pháp nào. Quyển Việt Nam Cổ Văn Học sử của Nguyễn Đổng Chi thì chưa phải là sử vì không phân định được lịch trình tiến hóa cũng như xu hướng văn học qua các thời đại. Quyển văn học sử giản ước tân biên của Phạm Thế Ngũ thì thiếu và sắp đặt còn lộn xộn. Nhiều quyển khác chỉ là thi tuyển, văn tuyển hay giảng bình mà thôi.

Chúng tôi soạn quyển này để bù đắp vào chỗ thiếu thốn ấy. Chúng tôi lựa thời ký Kháng Pháp để viết trước. Còn những thời ký văn học khác thì thủng thẳng sẽ viết sau. Vì lẻ văn học thời kháng Pháp tạo nhân cho sự tiến hóa của văn học hiện đại, nó gần với chúng ta lại rất phức tạp, sức một người không thể làm nổi lấy thật đúng được. Cần gấp nó, để những người từng góp phần xây dựng lâu đài  văn học ấy, đến nay may trời cho còn sống, sẽ xem lại và bổ túc, hiệu đính cho những thiếu sót sai lầm.

ước vọng của chúng tôi chỉ dám nói là vẽ được một cái sườn với vài ba nét sơ sài, lấy vững cho một cái gì đáng gọi là văn học sử. Còn chi tiết, còn những phần hoa gấm thuộc công trình của nhiều bạn, mà chúng tôi chắc có thể quên, thì xin các bạn vui lòng nhắc nhở cho, để điền khuyết khi in lần sau...

(Trích lời nói đầu)

0972 873 962