Danh mục Lê Văn Siêu

VĂN HỌC SỬ THỜI KHÁNG PHÁP

Ấn phẩm "Văn học sử thời Kháng Pháp" do tác giả Lê Văn Siêu biên soạn, sách do nhà xuất bản Trí Đăng ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, ruột sách dày 400 trang, chữ in rõ mực không bị nhoè. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của soạn giả. Hiện chúng ta thiếu một...

VĂN MINH VIỆT NAM

Ấn phẩm “Văn minh Việt Nam” của tác giả Lê Văn Siêu được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. ...

NGUỒN GỐC VĂN HỌC VIỆT NAM

Ấn phẩm “Nguồn gốc văn học Việt Nam” là cuốn thứ 6 trong loạt sách “Người dân học tập” do tác giả Lê Văn Siêu biên soạn; nhà xuất bản Thế Giới ấn hành năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách dày 141 trang, đầy đủ trang . “Người ta thường phê bình...

VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI BẮC THUỘC

Ấn phẩm “Văn học Việt Nam thời Bắc thuộc” của tác giả Lê Văn Siêu được nhà xuất bản Thế giới xuất ấn hành năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 95 trang, ruột sách đẹp, sách chưa rọc, lõi sách chắc chắn. Nói về văn chương thời Bắc thuộc, Lê Văn Siêu nhận định: ...

VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI LÝ

Cuốn “ Văn học Việt Nam thời Lý” là quyển III trong bộ Lịch sử Văn học Việt Nam của tác giả Lê Văn Siêu. Nhà xuất bản Hướng Dương ấn hành năm 1957. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu hiện nay còn rất đẹp, mới, sách chưa rọc, bản này có chữ ký của chủ sở hữu trước, sách dày 142 trang, lõi sách chắc chắn. Theo Lê Văn Siêu thì trong dòng...

VIỆT NAM VĂN MINH SỬ CƯƠNG

Ấn phẩm "Việt Nam văn minh sử cương" của tác giả Lê Văn Siêu, sách do Bộ giáo dục trung tâm học liệu ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy bị chủ trước dán băng keo trong, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 165 trang, đầy đủ trang. Mép phải của sách bị lẹm một xíu rất may không ảnh hưởng đến nội dung của sách. Dù mang tính cách sử lược, nhưng học giả...
0972 873 962