VĂN MINH VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: Pre75531
Tác giả: Lê Văn Siêu 
Nhà xuất bản: Nam Chi Tùng Thư
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 349

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Văn minh Việt Nam” của tác giả Lê Văn Siêu được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. 

Công việc tìm hiểu một nền cổ văn minh, ngoài phần thể các có phần tâm hồn linh động quan trọng nhất, đã không phải chỉ đòi hỏi những sự mổ xẻ khô khan bằng lý trí của những nhà khoa học chuyên môn, mà còn đòi hỏi một sự hoà hồn của người văn nghệ sĩ vào với tâm hồn của tác giả các tác phẩm, để phối hợp tất cả mà dựng lại một cuộc sống cũ đã vắng bóng lâu ngày. 

Ở cuốn sách này, tác giả đã trình bày được gần đủ những điều cốt yếu để chứng minh sự thực hữu của nền văn minh tinh thần Việt Nam, ở các khía cạnh hay cũng như dở, tốt cũng như xấu. Những tính chất ấy có phần nào đó đơn thuần dễ nhận ra ở miền Bắc cho tới đồng bằng sông Mã. Nhưng nó đã phần nào phức tạp lên trong sự đồng hoá văn minh Chàm ở miền Trung. Và phần nào nữa, trên đoạn đường chót của cuộc Nam tiến, sự đồng hoá với các thổ dân Thuỷ Chân Lạp, Miên, Tầu, Indo, cũng như rất nhiều các sắc dân miền Cao Nguyên và cả sự tiếp xúc với các nền văn minh lớn trên thế giới trên mảnh đất của nước ta- một giao điểm quốc tế gần như tiền định này. Những tính chất nói trên đã pha trộn nhiều và đã hé mở cho thấy rõ một cuộc tổng hợp mới, tiếp theo cuộc tổng hợp thứ nhất về Tam Giáo đồng nguyên trong lịch sử. 

0972 873 962