VIỆT SỬ VĂN MINH VIỆT NAM THẾ GIỚI SỬ ĐỊA LÝ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VSVMVNTGSDL
Tác giả: Lê Kim Ngân
Nhà xuất bản: Đại Việt
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 436
GIÁ BÁN: 350.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Việt sử văn minh Việt Nam thế giới sử địa lý" do tác giả Lê Kim Ngân biên soạn, sách được nhà xuất bản Đại Việt ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 436 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Trong chương trình trung học mới, môn việt văn đã được đặc biệt chú ý. Nhưng hiện nay còn thiếu một cuốn hợp tuyền thích ứng với chương trình ấy và gồm những tài liệu chọn lựa cần thiết. Từ lâu nay những cuốn hợp tuyền do Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản chỉ trích một số bài thơ, quá ít ỏi, khiến học sinh không thể căn cứ vào số bài trích đó và hiểu được về mỗi tác giả.

0972 873 962