VIỆT VĂN GIẢN DỊ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VVDGLH
Tác giả: Lữ Hồ 
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 531
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Việt văn giản dị” do tác giả Lữ Hồ biên soạn, sách được nhà xuất bản Viện Đại Học Vạn Hạnh ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 531 trang, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn. 

Suốt chiều dài lịch sử đất nước, văn học đã đi vào đời sống của dân ta, phản ánh một quá trình trình tranh đấu quyết liệt với thiên nhiên, với ngoại bang. Sau ngót một ngàn năm Bắc thuộc, về mặt nội dung, văn học Việt Nam chứng tỏ sự nỗ lực thoát ly các tư tưởng, tình cảm ngoại lai. Về hình thức, dựa vào nguồn ngôn ngữ giàu nhạc điệu, văn học ta chối bỏ lớp áo vay mượn của ngoại bang. các hình thức vay mượn, các ảnh hưởng tư tưởng đều dần dần được đồng hoá. Văn học ta có hai dòng rõ rệt: 

  • Dòng đại chúng: văn chương truyền miệng: tục ngữ, ca dao, và các tác phẩm khuyết danh được lưu truyền…
  • Dòng bác học: văn chương chữ Hán, chữ Nôm nặng về tư tưởng Trung Ấn, manh nha từ thời Bắc thuộc phát triển qua nhiều các triều đại và bị Quốc ngữ đồng hoá vào đầu thế kỷ 20. Phôi thai từ đời Trần, văn Nôm chưa bao giờ được xem là Quốc học. Và sang đến đầu thế kỷ XX, văn học quốc ngữ đã đồng hoá hai dòng trên thành một thực lực văn hoá hợp nhất và rực rỡ. 

 

 

 

0972 873 962