Viện Đại Học Vạn Hạnh

CÂU CHUYỆN TRIẾT HỌC

Ấn phẩm "Câu chuyện triết học" có nguyên tác là "The Story of Philosophy"của tác giả Will Durant do dịch giả Trí Hải - Bửu Đích phiên dịch được nhà xuất bản Viện Đại Học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Sách đẹp nguyên vẹn, gồm áo ngoài, bìa và gáy sách, ruột sách trắng đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Thật tài tình và thú vị khi Will Durant (1886-1981) đặt tên cho công trình lịch sử triết học của mình là "The Story of Philosophy". Lịch sử triết học vốn khét...

KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Ấn phẩm “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam” của tác giả Nguyễn Bá Lăng được Viện Đại học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, các bản đồ, bản vẽ kiến trúc trong cuốn sách còn rất đẹp. Sách khổ lơn và chỉ ra được tập một vì lý do nào đó mà tập hai có thể chưa được xuất bản Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng là một kiến trúc sư tài năng, được hưởng nền giáo dục của Phương Tây nhưng ông không hề lệ thuộc mà đã...

VIỆT VĂN GIẢN DỊ

Ấn phẩm “Việt văn giản dị” do tác giả Lữ Hồ biên soạn, sách được nhà xuất bản Viện Đại Học Vạn Hạnh ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 531 trang, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Suốt chiều dài lịch sử đất nước, văn học đã đi vào đời sống của dân ta, phản ánh một quá trình trình tranh đấu quyết liệt với thiên nhiên, với ngoại bang. Sau ngót một ngàn năm Bắc thuộc, về mặt nội dung, văn học Việt Nam chứng...
0972 873 962