XÃ HỘI NHÀ LÝ NHÌN DƯỚI KHÍA CẠNH PHÁP LUẬT - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: XHNLNDKCPL
Nhà xuất bản: Sùng Chính tùng thư
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 181

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Xã hội nhà Lý nhìn dưới khía cạnh pháp luật" do tác giả Nguyễn Hữu Châu Phan biên soạn, sách do nhà xuất bản Sùng Chính tùng thư ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, Sách dày 181 trang, ruột sách đẹp. Ấn bản này là bản đặc biệt có thủ bút, chữ kí và lời đề tặng của soạn giả.

Trong vấn đề nghiên cứu tịch sử một thời đại, việc khảo sát chế độ pháp luật có tầm quan trọng và giúp ta thấu triệt lịch sử thời đại ấy trên nhiều khía cạnh. Bởi vì luật pháp là một sản phẩm riêng của một xứ, một sản phẩm của tục lệ xuất phát từ cách tư tưởng, tề lối cảm thức của một dân tộc, là sự hợp thành của những sự kiện lịch sử của dân tộc ấy. Montesquieu trong tác phẩm L'Esprit des lots đã có một định nghĩa súc tích khá tinh vi: luật pháp là những mối tương quan cần thiết do trạng thái tự nhiên của sự vật mà có. Không lúc nào luật pháp tại tách rời đời sống.

0972 873 962