Sùng Chính Tùng Thư

XÃ HỘI NHÀ LÝ NHÌN DƯỚI KHÍA CẠNH PHÁP LUẬT - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Xã hội nhà Lý nhìn dưới khía cạnh pháp luật" do tác giả Nguyễn Hữu Châu Phan biên soạn, sách do nhà xuất bản Sùng Chính tùng thư ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, Sách dày 181 trang, ruột sách đẹp. Ấn bản này là bản đặc biệt có thủ bút, chữ kí và lời đề tặng của soạn giả. Trong vấn đề nghiên cứu tịch sử một thời đại, việc khảo sát chế độ pháp luật có tầm quan trọng và giúp ta thấu triệt...
0972 873 962