XÃ ƯỚC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: XUJJRNHKBC
Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Dịch giả: Nguyễn Hữu Khang
Nhà xuất bản: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Năm xuất bản: 1960
Số trang: 172

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Xã ước" là bản trích dịch của nguyên tác "Du Contrat Social" của tác giả Jean Jacques Rousseau, do dịch giả Nguyễn Hữu Khang phiên dịch. Sách do nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách là ấn bản đặc biệt, in giới hạn bằng giấy trắng, bìa cứng, sách dày 172 trang, lõi sách chắc chắn.

Xuất phát từ luận điểm: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích”, Rousseau nhận thấy phương pháp duy nhất giúp con người tự bảo vệ mình là họ phải kết hợp lại với nhau thành một lực lượng chung, được điều khiển bằng một động cơ chung, khiến mọi người đều hành động một cách hài hoà. Hình thức liên kết sức mạnh ấy chính là khế ước xã hội.
Khi tham gia vào khế ước xã hội, mỗi thành viên sẽ từ bỏ quyền riêng của mình để góp hết vào quyền chung, nhưng không ai bị thiệt thòi bởi lẽ nhờ khế ước xã hội, con người mất đi cái tự do thiên nhiên và cái quyền hạn chế được làm những điều muốn làm mà làm được, nhưng đổi lại họ thu được quyền tự do dân sự và quyền sở hữu những cái mà anh ta có với sự bảo đảm là sức mạnh chung của cả cộng đồng.

Với khế ước xã hội, con người trải qua sự chuyển biến lớn lao từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, trở thành người chủ thực sự của chính mình. Trên phương diện khế ước và pháp quyền, con người tuy không đồng đều nhau về thân thể và trí tuệ nhưng vẫn được hoàn toàn bình đẳng ngang nhau.

0972 873 962