Danh mục Jean Jacques Rousseau

XÃ ƯỚC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Xã ước" là bản trích dịch của nguyên tác "Du Contrat Social" của tác giả Jean Jacques Rousseau, do dịch giả Nguyễn Hữu Khang phiên dịch. Sách do nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách là ấn bản đặc biệt, in giới hạn bằng giấy trắng, bìa cứng, sách dày 172 trang, lõi sách chắc chắn. Xuất phát từ luận điểm: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích”, Rousseau nhận thấy phương pháp duy...

EMILE HAY VẤN ĐỀ GIÁO DỤC - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Emily hay vấn đề giáo dục" của tác giả Jean-Jacques Rousseau do dịch giả Lý Hoa phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần nhất năm 1962. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy. Bìa sách bị sờn và rộp bong một ít, ruột sách rất đẹp, lõi sách chắc chắn.  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nhà triết học, nhà văn, nhà sân khấu xuất thân từ một gia đình gốc Pháp, được nuôi dạy theo truyền thống Tin lành. Ông ham thích các tác phầm lãng mạn và các tác...

EMILE HAY VẤN ĐỀ GIÁO DỤC - ẤN BẢN LẦN HAI ĐÓNG BÌA

Ấn phẩm "Emily hay vấn đề giáo dục" của tác giả Jean-Jacques Rousseau do dịch giả Lý Hoa phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần hai năm 1972. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, ruột sách rất đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách từng nằm trong tủ sách của nhà văn Ngọc Linh và được nhà văn đóng bìa, bảo quản rất tốt. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nhà triết học, nhà văn, nhà sân khấu xuất thân từ một gia đình gốc Pháp, được nuôi...
0972 873 962