Á Châu

NGHIÊN CỨU NGUYỄN CÔNG TRỨ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

Ấn phẩm "Nghiên cứu Nguyễn Công Trứ thân thế sự nghiệp văn chương" của tác giả Nguyễn Duy Diễn và Bằng Phong, sách do nhà xuất bản Á Châu ấn hành năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 120 trang.  Nguyễn Công Trứ  tên tục là Củng, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, sinh ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 39, tức ngày 19 tháng 12 năm 1778; người làng Uy Viễn, huyện Nghi...
0972 873 962