VĂN PHẠM VIỆT NAM

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VPVNKT1967
Tác giả: Bùi Đức Tịnh
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 520

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn phạm Việt Nam" của tác giả Bùi Đức Tịnh, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 520 trang. 

Trong quá trình học ở bậc PT Trung học, học sinh thường viết sai Văn phạm vì không biết cách sử dụng những tiếng mà các em chỉ hiểu nghĩa lờ mờ dựa vào các câu văn đã học. Học sinh thường vấp váp về văn phạm, trong những câu nhiều ý của các bài nghị luận, vì không nắm vững thể thức trình bày sự tương quan giữa các ý trong câu. Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh ở bất cứ trình độ nào về bộ môn ngữ pháp tiếng Việt, cuốn văn phạm Việt Nam được tái bản có thêm khá nhiều sửa chữa và bổ sung phần "ngôn ngữ học". Phần văn phạm lý thuyết đã được giản dị hoá đến mức độ có thể cung cấp tài liệu soạn bài. Với phần ứng dụng, cuốn văn phạm này đã đạt được tính cách thực tế khi trình bày những kinh nghiệm.

0972 873 962