Dale Carnegie

ĐẮC NHÂN TÂM 

Ấn phẩm "Đắc nhân tâm" của tác giả Dale Carnegie, sách do dịch giả Nguyễn Hiến Lê phiên dịch, được nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách dày 294 trang, kích thước 13x20cm, lõi sách chắc chắn. Đắc nhân tâm - một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Chúng có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, chắc hẳn nhiều người đã đọc cuốn sách này. Nhưng muốn đọc bản chuẩn...
0972 873 962