Danh mục Armand Cuvillier

CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC 

Ấn phẩm "Các vấn đề triết học" do tác giả Armand Cuvillier biên soạn, sách do dịch giả Nguyễn Hữu Trọng phiên dịch, được Viện Đại Học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, không mất trang, được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, dày 568 trang, lõi sách chắc chắn. "Việc học và dạy triết lý ở nước ta thật không phải chuyện gì mới. Từ ngàn xưa, khi cậu học sinh bắt đầu mở quyển sách khai tâm mà ê a : Tam tự kinh, nhân chi sơ,...
0972 873 962