Danh mục Đàm Quang Thiện

Ý NIỆM BẠC MỆNH TRONG ĐỜI THÚY KIỀU

Ấn phẩm “Ý niệm bạc mệnh trong đời Thuý Kiều” do tác giả Đàm Quang Thiện biên soạn được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Đọc “Truyện Kiều” ta thấy, đời thiếu niên và thanh niên của Vương Thuý Kiều hoàn toàn bị chi phối bởi ý niệm “bạc mệnh”....
0972 873 962