Danh mục Đỗ Bằng Đoàn - Đỗ Trọng Huề

NHỮNG ĐẠI LỄ VÀ VŨ KHÚC CỦA VUA CHÚA VIỆT NAM

Ấn phẩm "Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam" do tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề đồng biên soạn được nhà xuất bản Hoa Lư ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đầy đủ bìa, gáy, ruột sách đầy đủ và lõi sách chắc chắn. Mục đích của người viết cuốn sách này là giúp các bạn thanh niên hiểu thêm về văn hóa cổ truyền, đồng thời cung ứng...

VIỆT NAM CA TRÙ BIÊN KHẢO

Ấn phẩm “Việt Nam ca trù biên khảo” do hai cụ Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề biên soạn, bìa do họa sĩ Tạ Tỵ trình bày, Sách được tác giả tự ấn hành năm 1962 tại nhà in Văn Khoa. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất, có tình trạng...
0972 873 962