Danh mục Dương Quảng Hàm

DƯƠNG QUẢNG HÀM - VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ sách “Văn học Việt Nam” của tác giả Dương Quảng Hàm, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp. Cuốn 1: Văn học Việt Nam dày 240 trang. Cuốn 2: Việt Nam thi văn hợp tuyển dày 266 trang. Cuốn 3 Việt Nam văn học sử yếu dày 500 trang. Văn học Việt Nam ...

LITTERATURE ANNAMITE

Ấn phẩm "Litterature Annamite' do tác giả Dương Quảng Hàm biên soạn, sách được nhà xuất bản Nhà in Trung Bắc ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước và sau, gáy sách bị hư, sách dày 222 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Trong một tình hình nghiên cứu nói chung lặng lẽ như thế, một người như Dương Quảng Hàm với bản tính riêng, càng lặng lẽ ; mỗi khi nhớ tới ông, chúng...
0972 873 962