Danh mục Dương Quảng Hàm

DƯƠNG QUẢNG HÀM - VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ sách “Văn học Việt Nam” của tác giả Dương Quảng Hàm, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp. Cuốn 1: Văn học Việt Nam dày 240 trang. Cuốn 2: Việt Nam thi văn hợp tuyển dày 266 trang. Cuốn 3 Việt Nam văn học sử yếu dày 500 trang.  Văn học Việt Nam là sự tích hợp từ hai dòng văn học dân gian và văn học viết của những người dùng tiếng Việt. Trong...
0972 873 962