Danh mục Erich Maria Remarque

BIA MỘ ĐEN

Ấn phẩm "Bia mộ đen" của tác giả Erich Maria Remarque được dịch giả Tâm Nguyễn chuyển ngữ sang Việt văn. Sách do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách là bản đặc biệt giấy trắng, dày, có tình trạng rất đẹp, sách được đóng bìa xưa, ruột rất đẹp, lõi sách chắc chắn. Chơi vơi giữa dòng xoáy cuộc đời khi mà những điều khủng khiếp của chiến tranh vẫn còn ám...

ĐÀI TƯỞNG NIỆM ĐEN CỦA BẦY DIỀU HÂU GÃY CÁNH

Ấn phẩm "Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh " của tác giả Erich Maria Remarque do dịch giả Vũ Kim Thư chuyển sang Việt ngữ, sách được nhà xuất bản Đất Sống ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp và đầy đủ trang, ruột dày 448 trang, lõi sách chắc chắn. Nắng xâm nhập vào văn phòng thuơng cuộc "Henri Kroll và con", chuyên sản xuất đủ...
0972 873 962