Danh mục Erich Segligmann Fromm

PHÂN TÂM HỌC VỀ TÌNH YÊU 

Ấn phẩm "Phân tâm học về tình yêu" của tác giả Erich Fromm, sách do dịch giả Thụ Nhân phiên dịch, được nhà xuất bản Nhị Nùng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột sách không mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách gồm có 210 trang. Quyển sách này được dịch ra 18 thứ tiếng và được đọc giả rất đón nhận Xuân Diệu từng viết: ...
0972 873 962