Danh mục F. Nietzsche

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Nghệ thuật truyền thống và chân lý" của tác giả Walter Kaufmann, sách do Hoài Khanh phiên dịch, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Sách dày 123 trang. Phân tích mối liên quan giữa tư tưởng triết học của các đại triết gia...

NIETZSCHE - CUỘC ĐỜI VÀ TRIẾT LÝ

Ấn phẩm “ Nietzsche - Cuộc đời và triết l ý ” của tác giả Félicien Challaye , sách do dịch giả Mạnh Tường chuyển ngữ sang tiếng Việt, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, sách dày 192 trang,...

NIETZSCHE

Ấn phẩm "Niestche" của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 144 trang, kích thước 20x14cm. Nietzsche là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời,...

ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ

Ấn phẩm "Zarathustra đã nói như thế" của tác giả F.Nietzsche được dịch giả Trần Xuân Kiêm chuyển ngữ. Sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp nguyên áo, bìa, gáy, lõi sách chắc chắn. Zarathustra đã nói như thế là tác phẩm chính yếu của Nietzsche. Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa trung tâm tư tưởng...
0972 873 962