Danh mục Harriet Beecher Stowe

TÚP LỀU CỦA CHÚ TÔM

Ấn phẩm “Túp lều của chú Tôm” nguyên tác "Le Case De L'oncle Tom", của tác giả Harriet Beecher Stowe, do dịch giả Minh Quân và Mỹ Lan chuyển ngữ sang Việt văn. Bìa do họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi trình bày. Nhà xuất bản Đất Sống ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp, không bị cong góc, rách góc. Trang đầu có chữ kí của chủ sở hữu trước.  “Tôm lều của chú Tôm” là tác phẩm đã nổi tiếng khắp thế giới, một cuốn sách đã...
0972 873 962