Danh mục Hermann Hesse

TUỔI TRẺ BĂN KHOĂN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Tuổi trẻ băn khoăn" của tác giả Hermann Hesse, sách được dịch giả Hoài Khanh chuyển ngữ Việt văn, do nhà xuất bản Cao Dao ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 155 trang. Đây là bản đặc biệt, giấy trắng, có thủ bút, chữ kí của dịch giả. "Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả...

TUỔI TRẺ VÀ CÔ ĐƠN

Ấn phẩm "Tuổi trẻ và cô đơn" của tác giả Hermann Hesse, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu chuyển ngữ Việt văn và được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa , gáy bị mất một khúc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 195 trang. Tuổi trẻ và cô đơn là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hermann Hesse (cùng với Siddartha, Narcissus and Goldmund, Steppenwolf,...
0972 873 962