Danh mục Kahlil Gibran

THÁNH THƯ

Ấn phẩm “Thánh Thư” của tác giả Kahlil Gibran được dịch giả Nguyễn Yến Anh dịch ra Việt ngữ, bìa do họa sĩ Hồ Thành Đức trình bày, sách được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách gồm áo ngoài, bìa và gáy nguyên vẹn, áo ngoài còn như mới, màu đẹp, lõi sách rất đẹp.  Tác phẩm của Kahlil Gibran là một hài hoà tuyệt diệu giữa cái đẹp vfa chân lý, một thông điệp của tình yêu và trí huệ. Trong cõi đời đau...
0972 873 962