Danh mục Lê Thành Trị

LUẬN LÝ TOÁN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Ấn phẩm “Luận lý toán học đại cương” do tác giả Lê Thành Trị biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 365 trang, ruột đầy đủ.  Dầu chỉ được trình bày dưới hình thức đơn giản, với ý hướng dành cho sinh viên Đại học Văn Khoa-khiến có người cho là một thứ lý học Aristote khai diễn, điều mà chúng tôi không phủ nhận, trái lại là đằng khác,...
0972 873 962