Danh mục Lê Thành Trị

HIỆN TƯỢNG LUẬN VỀ HIỆN SINH

Ấn phẩm "Hiện tượng luận về hiện sinh" là một biên khảo triết học của tác giả Lê Thành Trị do Trung Tâm Học Liệu tái bản năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá đẹp, Sách còn nguyên vẹn (đầy đủ bìa, gáy), ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn và sách đầy đủ trang. Không có địch thì người lính chiến biết lấy gì mà tự lượng khả-năng và giá-trị của mình? Cho nên đời người, trong ý-nghĩa hiện-sinh của nó, là cả một tân thảm-kịch, bi-ai, đời người là một chiến-trường trong đó, thù địch không...

LUẬN LÝ TOÁN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Ấn phẩm “Luận lý toán học đại cương” do tác giả Lê Thành Trị biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 365 trang, ruột đầy đủ.  Dầu chỉ được trình bày dưới hình thức đơn giản, với ý hướng dành cho sinh viên Đại học Văn Khoa-khiến có người cho là một thứ lý học Aristote khai diễn, điều mà chúng tôi không phủ nhận, trái lại là đằng khác,...
0972 873 962