LUẬN LÝ TOÁN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LLTHDCLTT
Tác giả: Lê Thành Trị
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 365
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Luận lý toán học đại cương” do tác giả Lê Thành Trị biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 365 trang, ruột đầy đủ. 

Dầu chỉ được trình bày dưới hình thức đơn giản, với ý hướng dành cho sinh viên Đại học Văn Khoa-khiến có người cho là một thứ lý học Aristote khai diễn, điều mà chúng tôi không phủ nhận, trái lại là đằng khác, cuốn luận lý toán học đại cương nầy nói được là tiên phong cho phong trào học thuật cùng loại đang tiến mạnh tại Việt Nam, và đã được sinh viên cũng như thức giả ngoài Văn khoa đón đọc với nhiều cảm tình khích lệ. 

Điều đó chứng tỏ sự hiếu học nơi người mình, nhất là trong giới trẻ, dầu là đối với một môn hết sức trừu tượng và khô khan đòi hỏi một cố gắng miên tục đầy thiện chí cầu tiễn. 

Thế giới đang trở về con đường Liên khoa, cố tìm trong đó một viễn tượng giao thoa mật thiết giữa mọi ngành kiến thức nhân loại, đặc biệt giữa các môn có tính cách quy phạm như đạo đức học, luận lý học, thẩm mỹ học vầ luận lý học với nhau, và giữa các môn học này với các khoa học thuần túy mô tả, tâm lý, nhiên học toán học và hữu thề luận...Trong mọi trường hợp suy diễn của tư duy cụ thể hay trừu tượng, phần tách hay tổng hợp, lý học giữ một vai trò nòng cốt, căn bản, tuy nhiều khi bất khả mục dưới mắt trần, nhưng đích thực hiển nhiên trước ánh sáng của trí tuệ suy luận hoặc trực giác.

( Trích từ lời tựa ) 

0972 873 962