Danh mục Martin Heidegger

LỜI CỐ QUẬN

Ấn phẩm "Lời cố quận" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Bùi Giáng chuyển ngữ được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên áo, bìa, gáy, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn. Những dò dẫm cố gắng giải tỏ vài bài thơ Hoelderlin vốn từng được in ra riêng rẽ, nay được góp về in chung trong tập sách này, không sửa đổi. Những lời giảng giải quy thuộc vào một vùng hội thoại của một tư tưởng và một tiếng thơ mà tính chất...

VỀ THẾ TÍNH CỦA CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Về thể tính của chân lý" có nguyên tác "Vom Wesen der Wahrheit" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Phạm Công Thiện phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 160 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Thiên cảo luận Về thể tính của chân lý (Vom Wesen der Wahrheit) là một tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger, đánh dấu sự lật ngược đảo lộn (Kehre: renversement) về tính diện trong tư tưởng của Heidegger từ lúc phần còn lại của Sein...

SIÊU HÌNH HỌC LÀ GÌ

Ấn phẩm "Siêu hình học là gì?" của tác giả Martin Heidegger, sách do dịch giả Trần Công Tiến phiên dịch, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 84 trang, kích thước 20x14cm.  Martin Heidegger được biết đến rộng rãi như một trong những nhà triết học nguyên thủy và quan trọng nhất của thế kỷ 20, trong khi vẫn là một trong những người gây tranh cãi nhất. Suy nghĩ của ông đã đóng góp cho sự phát...
0972 873 962