Danh mục Martin Heidegger

LỜI CỐ QUẬN

Ấn phẩm "Lời cố quận" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Bùi Giáng chuyển ngữ được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên áo, bìa, gáy, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn. Những dò dẫm cố gắng giải tỏ vài bài thơ Hoelderlin vốn từng được in ra riêng rẽ, nay được góp về in chung trong tập sách này, không sửa đổi. Những lời giảng giải quy thuộc vào một vùng hội thoại của một tư tưởng và một tiếng thơ mà tính chất...

VỀ THẾ TÍNH CỦA CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Về thể tính của chân lý" có nguyên tác "Vom Wesen der Wahrheit" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Phạm Công Thiện phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 160 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Thiên cảo luận Về thể tính của chân lý (Vom Wesen der Wahrheit) là một tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger, đánh dấu sự lật ngược đảo lộn (Kehre: renversement) về tính diện trong tư tưởng của Heidegger từ lúc phần còn lại của Sein...
0972 873 962