Danh mục Nguyễn Bá Lăng

KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Ấn phẩm “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam” của tác giả Nguyễn Bá Lăng được Viện Đại học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, các bản đồ, bản vẽ kiến trúc trong cuốn sách còn rất đẹp. Sách khổ lơn và chỉ ra được tập một vì lý do nào đó mà tập hai có thể chưa được xuất bản Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng là một kiến trúc sư tài năng, được hưởng nền giáo dục của Phương Tây nhưng ông không hề lệ thuộc mà đã...
0972 873 962