Danh mục Nguyễn Cư Trinh

SÃI VÃI

Ấn phẩm "Sãi Vãi" của tác giả Nguyễn Cư Trinh, bản chú thích và sao lục của hai cụ Lê Ngọc Trụ và Phạm văn Luật, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 156 trang.  Sãi Vãi là tác phẩm được đánh giá là "một ví dụ tiêu biểu về ảnh hưởng của ca khúc dân gian vào sáng tác của các tác gia văn học viết ở Đàng Trong thuộc Đại Việt vào thế kỷ 17 và 18.  Nội dung của Sãi Vãi: Sãi...

SÃI VÃI

Ấn phẩm "sãi vãi" của tác giả Nguyễn Cư Trinh, sách  được cụ Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật sao lục và chú thích, cụ Hải Đường Chim Hải Yến đề tựa, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành có sửa chữa lần thứ nhì năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, dày 210 trang, lõi sách chắc chắn. Nguyễn Cư Trinh tên thật là Nguyễn Đăng Nghi, húy là Thịnh, tự là Cư Trinh, hiệu là Đạm Am, Đường Qua và Hạo Nhiên. Ông là danh tướng, danh sĩ thời...
0972 873 962