Danh mục Nguyễn Duy Oanh

CHÂN DUNG PHAN THANH GIẢN

Ấn phẩm "Chân Dung Phan Thanh Giản" của tác giả Nguyễn Duy Oanh, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành lần thứ nhất năm 1974 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, Sách dày 475 trang, lõi sách chắc chắn, ruột sách đẹp, đầy đủ trang ...

TỈNH BẾN TRE TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ấn phẩm "Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam" do tác giả Nguyễn Duy Oanh biên soạn, được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành lầ thứ nhất năm 1971, bìa do họa sĩ Nguyễn Duy trình bày. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ trang, bìa và gáy còn nguyên vẹn, giấy trắng, dày và lõi sách chắc chắn. Khi nhắc đến 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long,hình ảnh miệt đất phương Nam với bạt...
0972 873 962