Danh mục Nguyễn Thế Anh

LỊCH SỬ HOA KỲ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Ấn phẩm "Lịch sử Hoa Kỳ" của tác giả Franck L.Schoell, sách do dịch giả Nguyễn Thế Anh phiên dịch, được nhà xuất bản Việt Nam khảo lược dịch xã ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, chữ rõ. sách được bọc cẩn thận, dày 604 trang, lõi sách chắc chắn, sách có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của dịch giả. Lich sử, cốt lõi là dòng chảy của những sự kiện đan kết nhau một cách liền lạc. Đất nước và dân tộc Hoa Kỳ - nếu so với một...

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Kinh Tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn" do tác tác Nguyễn Thế Anh biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn ản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ. Sách là bản đặc biệt, chỉ in giới hạn dành cho người sưu tầm hoặc tác giả, nhà xuất bản dành tặng. Giấy trắng dày, lõi sách chắc chắn.  Dù không đề cập tất cả mọi khía cạnh của kinh tế và xã...

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Kinh Tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn" của tác giả Nguyễn Thế Anh biên soạn, do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ hai. Sách có tình trạng đầy đủ bìa trước, bìa sau, gáy sờn nhẹ. Sách là bản đặc biệt chỉ in giới hạn cho nhà sưu tầm yêu thích sách đẹp, hoặc cho nhà xuất bản, tác giả đi tặng bạn bè thân hữu, giấy trắng dày, lõi sách chắc chắn. Dù không đề cập tất cả mọi khía cạnh của kinh...

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Kinh Tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn" do tác giả Nguyễn Thế Anh biên soạn, được nhà xuất bản Trình bày ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, lõi sách chắc chắn, ruột sách đẹp và đầy đủ trang. Dù không đề cập tất cả mọi khía cạnh của kinh tế và xã hội Việt Nam, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn cũng đã đặt một trong những viên gạch đầu tiên cho sự...

PHONG TRÀO KHÁNG THUẾ MIỀN TRUNG NĂM 1908 QUA CÁC CHÂU BẢN TRIỀU DUY TÂN

Ấn phẩm "Phong trào kháng thuế miền trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân" do tác giả Nguyễn Thế Anh biên soạn. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 190 trang, đầy đủ bìa gáy, ruột, lõi sách chắc chắn. Phần lớn hiểu biết ngày nay có được về cuộc dân biến năm 1908 tại miền Trung đã được cung hiến bởi sự tường thuật của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một trong những lãnh tụ của phong trào Duy Tân vào đầu thế kỷ XX. Trong khi ấy, văn khố của triều Nguyễn...
0972 873 962