Danh mục Nguyễn Thị Hoàng

VÒNG TAY HỌC TRÒ - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm “Vòng tay học trò” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, do Nhà xuất bản Mây Hồng ấn hành lần thứ tư năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, đóng bìa xưa còn bìa gốc, ruột đẹp, gồm 363 trang. “Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt trong gương và mỉm cười với bóng. Hai con mắt đen trong sáng long lanh như hoà điệu với đôi môi phơn phớt một lượt son hồng nhạt hé hàng răng trắng đều như bắp non. Mái tóc chải rối, vén cao, làm những nét dịu dàng trên mặt...

VÒNG TAY HỌC TRÒ

Ấn phẩm "Vòng tay học trò” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, do hoạ sĩ Hạ Đình Quốc Huy trình bày bìa, Nhà xuất bản Thái Phương ấn hành lần thứ 4 năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 415 trang. “Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt trong gương và mỉm cười với bóng. Hai con mắt đen trong sáng long lanh như hoà điệu với đôi môi phơn phớt một lượt son hồng nhạt hé hàng răng trắng đều như bắp non....

TIẾNG HÁT LÊN TRỜI

Ấn phẩm "Tiếng hát lên trời" của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, bìa do hoạ sỹ Duy Thanh thực hiện, được nhà xuất bản Xuân Hương ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn bìa gáy, gáy bị mất một đoạn rất nhỏ bên dưới, gồm 259 trang.  "... Thôi em về. Lời ngắn ngủi, vọng âm dài, tôi nghe ngân nga trong lòng một nỗi buồn cũng chơi vơi, nhẹ tênh và cao vút như tiếng hát của người đàn bà đêm trăng lu nào đưa hai con mắt Toan mở trừng...

ĐẤT HỨA

Ấn phẩm "Đất hứa" do Nguyễn Thị Hoàng sáng tác được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành năm 1969. Bìa do họa sĩ Đinh Cường thực hiện. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên vẹn. Sách được bao bọc cẩn thận. Đây là ấn bản in lần thứ nhất. tại nhà riêng của nhà xuất bản. Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1939) là một nữ nhà văn, nhà thơ. Bà là một trong những nhà văn miền Nam được nhiều người biết đến trước năm 1975. Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế. Năm 1957, bà chuyển vào sinh...
0972 873 962