Danh mục Nguyễn Thị Hoàng

ĐẤT HỨA

Ấn phẩm "Đất hứa" do Nguyễn Thị Hoàng sáng tác được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành năm 1969. Bìa do họa sĩ Đinh Cường thực hiện. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên vẹn. Sách được bao bọc cẩn thận. Đây là ấn bản in lần thứ nhất. tại nhà riêng của nhà xuất bản. Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1939) là một nữ nhà văn, nhà thơ. Bà là một trong những nhà văn miền Nam được nhiều người...
0972 873 962