Danh mục Nguyễn Trọng Văn

PHẠM DUY ĐÃ CHẾT NHƯ THẾ NÀO

Ấn phẩm “Phạm Duy đã chết như thế nào?” là tập tiểu luận của tác giả Nguyễn Trọng Văn, sách được nhà xuất bản Văn Mới ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đầy đủ bìa gáy, ruột dày 141 trang rất đẹp, lõi sách chắc chắn.  “Phạm Duy đã chết như thế nào?” của Nguyễn Trọng Văn bàn tới những vấn đề gì? Trước nhất là danh từ “Phạm Duy”: có nhiều con người Phạm Duy, có Phạm Duy bằng xương bằng thịt, Phạm Duy cha và chồng trong gia đình, bạn bè...
0972 873 962