Danh mục Nguyễn Văn Mại

VIỆT NAM PHONG SỬ

Ấn phẩm “Việt Nam phong sử” của tác giả Nguyễn Thanh Mại do dịch giả Tạ Quang Phát phiên dịch, sách thuộc Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách có nguyên văn chữ hán phía sau để phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. “Phong là gì? Là thơ ca dao về phong tục của nhân dân. Sử là gì? Là tấm gương sáng để soi mà biết việc phải trái, việc thiện ác, việc...
0972 873 962