Danh mục Phạm Thanh

THI NHÂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Thi nhân Việt Nam hiện đại” do tác giả Phạm Thanh biên soạn, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần nhất năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách  nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. Sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng. Số trang đầy đủ. Đây là ấn bản đặc biệt in giới hạn, có áo ngoài, bìa sách cứng màu đỏ. Thơ là nguồn cảm xúc của con người ở trước những sự vật xảy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hoặc thuộc...

THI NHÂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Ấn phẩm “Thi nhân Việt Nam hiện đại” do tác giả Phạm Thanh biên soạn, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần nhất năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng. Số trang đầy đủ. Thơ là nguồn cảm xúc của con người ở trước những sự vật xảy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hoặc thuộc về khách quan được tạo lên thành ý thành câu và thành lời...Là một bộ môn trong các ngành văn...
0972 873 962