THI NHÂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNVNHDPT
Tác giả: Phạm Thanh 
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1959
Số trang: 778

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thi nhân Việt Nam hiện đại” do tác giả Phạm Thanh biên soạn, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần nhất năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng. Số trang đầy đủ.

Thơ là nguồn cảm xúc của con người ở trước những sự vật xảy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hoặc thuộc về khách quan được tạo lên thành ý thành câu và thành lời...Là một bộ môn trong các ngành văn học và văn nghệ. Nếu nói văn nghệ và văn học là các món ăn tinh thần cần thiết cho con người, thì chính thơ cũng là một trong những món ăn này. 

Vậy người làm - thi sĩ là ai? Thi phẩm là gì? Đó là những câu hỏi mà tác giả cũng đặt ra và đưa ra các định nghĩa: Thi sĩ là người có tâm hồn thơ và biết nghệ thuật làm thơ. Thi phẩm là áng văn vần đượm hồn thơ và viết theo luật thơ. 

Thơ là tinh tuý của nghệ thuật; mà nghệ thuật luôn luôn hướng về chân, thiện, mỹ. Ở trong thế giới chúng ta nhìn thấy ba phẩm chất kia: Bông hoa có hình dáng, đấy là chân; có hương thơm, đấy là thiện, có sắc đẹp, đó là mỹ. Phong cảnh có non nước, đấy là chân, có sắc mây, đó là thiện, có công trình, đấy là mỹ. Bông hoa gồm ba phần phẩm chất tốt đẹp của thiên nhiên, còn phong cảnh tổng hợp chân của đất, thiện của trời, và mỹ của người. 

Nghệ thuật mô phỏng thiên nhiên; bởi thế, thơ có nội dung làm chân, có thanh vận làm thiện, có hình thức làm mỹ. Nội dung thơ phải khéo, thanh vận thơ phải hay, hình thức thơ phải đẹp. 

Nghệ thuật thơ mỗi dân tộc đều không thiếu vẻ hay bản sắc. Nghệ thuật thơ Việt Nam có vẻ hay riêng mà nghệ thuật thơ dân tộc khác không tài nào bắt chước nổi. Nó sinh ra những bài gồm hương sắc của quốc hoa, mang linh khí của quốc hồn, chưa tinh anh của quốc tuý.

0972 873 962