Danh mục Phạm Thiên Thư

SUỐI NGUỒN VI DIỆU

Ấn phẩm "Suối nguồn vi diệu" của tác giả Phạm Thiên Thư , sách do nhà xuất bản Văn Chương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 129 trang, lõi sách chắc chắn. ...

ĐƯỜNG TRƯỜNG VÔ THANH - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Đoạn trường vô thanh" của tác giả Phạm Thiên Thư, sách do nhà xuất bản Nến Hồng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Sách còn đầy đủ bìa trước và bìa sau, được đóng bìa xưa, ruột sách dày 250 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Đoạn Trường Vô Thanh hay Hậu truyện Kiều ...

ĐỘNG HOA VÀNG

Ấn phẩm "Động hoa vàng " của tác giả Phạm Thiên Thư, sách được cơ sở Văn Chương phát hành năm 1974. Tập thơ gồm một trăm bài thơ sau tám, lời đề bạt do Tam Ích viết. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc. Đây là ấn bản đặc biệt có thủ bút và chữ ký của...
0972 873 962