Danh mục Platon

PHEDON KHẢO VỀ LINH HỒN

Ấn phẩm "Phedon khảo về linh hồn" của tác giả Platon do dịch giả Trịnh Xuân Ngạn phiên dịch sách được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp và đầy đủ trang, sách dày 330 trang, lõi sách chắc chắn. Socrate đã đi khắp các thành bang để chứng minh với mọi người rằng ông không phải là người thông minh, tài giỏi nhất như mọi người thường nói - Ông đi tìm một người giỏi hơn mình. Và để chứng...
0972 873 962