Danh mục Sào Nam Phan Bội Châu

NGỤC TRUNG THƯ

Ấn phẩm "Ngục Trung Thư" nguyên hán văn của cụ Phan Bội Châu bản dịch của cụ Đào Trinh Nhất, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách dày 76 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  Ngục Trung Thư là một bản văn do Phan Bội Châu viết lúc ở tù tại Quảng Châu năm 1913. Sách thuật lại chí hướng và những hoạt động cách mạng trong thời gian lưu vong của ông trước đó, cùng nhắn gửi những người cùng chí hướng. Sách được in lần...

KHỔNG HỌC ĐĂNG - ẤN BẢN KHAI TRÍ

Ấn phẩm "Khổng học đăng" do tác giả Phan Bội Châu biên soạn, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy. Sách dày 795 trang, kích thước 15x22cm, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Trong tác phẩm nay tác giả muốn cho người ta biết học cũ vẫn không phải trần hủ, mà học mới vẫn không phải phù hoa. Nếu học cho tinh thần thời ví như làm nhà: học cũ là nền tảng, mà học mới tức là tài...
0972 873 962