Danh mục Thanh Nghị

TỪ ĐIỂN VIỆT NAM

Ấn phẩm “Từ điển Việt Nam” của tác giả Thanh Nghị được nhà xuất bản Thời Thế ấn hành năm 1958. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách rất dày và chắc chắn. Ấn phẩm “Từ điển Việt Nam” có những đặc điểm sau:  Rất nhiều danh từ mới về các ngành kinh tế, chính trị, y học, thiên văn, khoa học… đã dùng trên các mặt báo chí, sách vở được thêm vào mà các từ điển đã xuất bản trước đó không có.  Định nghĩa danh từ theo một quan điểm...
0972 873 962