Danh mục Thích Mật Thể

PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN 

Ấn phẩm “Phật giáo khái luận” của tác giả Thích Mật Thể được Tổng phát hành Minh Đức ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, lõi và gáy sách rất đẹp.  “Tôi thiết nghĩ: Phật giáo truyền qua Việt Nam ta, đã có cái lịch sử ngót ngàn năm, mà cái sự phiên dịch kinh điển, dựng thành một nền Phật học bằng thứ tiếng bản quốc thật chưa có, điều đó thật đáng than buồn, cũng vì thế mà Phật giáo nước ta cũng ũng trệ mãi. Tôi sở dĩ không quảng tàu...

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LƯỢC

Ấn phẩm “Việt Nam Phật giáo sử lược” của Thượng toạ Thích Mật Thể được Phật học viện trung phần ấn hành lần thứ 3 năm 1960. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa sau và gáy đẹp 80%, sách dày 235 trang. Về kiến thức giáo lý Phật giáo, Thượng toạ Mật Thể vốn là giáo sư trường Sơn Môn Phật Học Huế được đánh giá là một tác giả có biên soạn được cuốn sách vừa có tính vững chãi ở phương diện biên khảo, vừa có sự am hiểu giáo lý nhà Phật.  Nội dung...
0972 873 962